Storno ZDARMA

Storno zdarma je možné uplatnit 30 a více dní před čerpáním první služby.

Platí pouze pro označené kapacity. U leteckých zájezdů se vztahuje na charterové lety, nevztahuje se na lety na pravidelných linkách.

Pro smlouvy o Zájezdu a o Službě cestovního ruchu uzavřené v období od 20. 9. 2021 do 31. 12. 2021 platí, že v případě odstoupení od smlouvy v období 30 a více dní před dnem zahájením čerpání první služby není klient povinen hradit cestovní kanceláři stornopoplatky. Toto ustanovení se vztahuje pouze pro Zájezdy nebo Služby cestovního ruchu označené příznakem Storno Zdarma a nevztahuje se na zakoupené cestovní pojištění, u kterého je účtován stornopoplatek vždy ve výši 100% ceny pojištění. U leteckých zájezdů se toto ustanovení vztahuje pouze na charterové lety, nevztahuje se na lety na pravidelných linkách. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou.

Zobrazit nabídku s možností uplatnění storna zdarma

Storno ZDARMA