Řecký svět bohů

Olympští bohové mají ve velké míře něco lidského. Jsou velkomyslní, žárliví, zlostní, veselí. Navzájem se přelstívají a vstupují i do životních osudů lidí. Na druhé straně jsou tito bozi nadlidští, nesmrtelní, tajemní, nevypočitatelní ve svých rozhodnutích, ale vždy usmiřitelní obětí.Podle řecké víry byl na počátku Chaos, velká prázdnota. A právě z Chaosu vyšel Uranos potom Krónós, starší bohové i titáni. Zeus, syn Kronův, byl hlavou olympských bohů, kteří byli ctěni v epoše zlatého věku.

Pro Řecko bývala mytologie velmi důležitá a její odkazy můžete najít i dnes. Pro vaši základní orientaci uvádíme několik poznatků k nejdůležitějším řeckým bohům, s nimiž se určitě v Řecku nějakým způsobem setkáte…

 • Afrodité (Venuše) - bohyně krásy a lásky. Byla manželkou Héfaista, kterého klamala s Areem, s nímž měla syna Eróta.
 • Apollón (Foibos) - syn Dia a Létó, nejkrásnější ze všech bohů. Narodil se na ostrově Delos. Je také bohem moudrosti, světla a později byl uznáván jako bůh Slunce. Byl vůdcem devíti múz, ochraňujících starověká umění.
 • Arés (Mars) - bůh války, syn Dia a Héry. Šířil smrt a zkázu.
 • Artemis (Diana) - Apollónova sestra, bohyně lovu a vládkyně lesů, navíc byla zodpovědná za smrt žen.
 • Athéna (Minerva) - dcera Dia a Métis, na rozdíl od Arese platila jako bohyně chytrého a promyšleného vedení války, k její úloze patřila také ochrana Athén.
 • Démétér (Ceres) - byla uctívána jako bohyně úrodnosti a rolnictví.
 • Dionýsos (Bacchus) - u Řeků nejoblíbenější z bohů. Byl patronem všech svátků, oslav, zpěvů a především vína.
 • Hefaistos (Vulkán) - bratr bohyně Athény, byl bohem ohně a ochráncem kovářů. Jeho dílna byla v Etně a jednoocí Kyklopové sloužili kulhavému bohu jako pomocníci. Je mu zasvěcen chrám v Akropolis v Athénách, který patří mezi nejzachovalejší v Řecku.
 • Hádés (Plutos) - vládce podsvětí. Společně se svými bratry Diem a Poseidonem se dělili o vládu nad světem. Bůh mrtvých.
 • Hera (Juno) - žárlivá Diova žena, byla bohyní nebes a ochránkyní manželství.
 • Hermes (Merkur) - poslíček Diův. Se svými okřídlenými sandály přinášel bohatství, ochraňoval obchod, dopravu a poutníky. Navíc platil jako bůh obchodníků a zlodějů.
 • Hestia (Vesta) - Diova sestra, byla bohyní domácího krbu a rodinného štěstí.
 • Poseidon (Neptun) - Diův bratr, byl ochráncem moří a mořské plavby. Podle rozmaru se staral o šťastnou plavbu, nebo svým trojzubcem sesílal bouře a zemětřesení.
 • Zeus (Jupiter) - král a otec bohů a lidí. Staral se o ochranu domovů a rodiny, jakož i o dodržování zákonů. Byl pověstným rozkošníkem.

Po připojení řeckého území k Říši římské, převzali Římané od Řeků i jejich hlavní božstva. Přisoudili jim však nová jména, která jsou uvedena v závorkách.

O neslábnoucím významu mytologie i pro moderní Řeky se můžete sami přesvědčit například při některém z Last Minute Řecko.

Sledujte nás

Google Plus You Tube

© Copyright Cestovní kancelář VTT, TRAVEL FAMILY s.r.o. Specialista na Řecko od roku 1992. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour