Obyvatelstvo Řecka

Počet obyvatel: více než 10 milionů
V Athénách žije: 3 miliony a v blízkém okolí Athén další 2 miliony obyvatel
Na řeckých ostrovech žije: 1,5 milionů

Na ostrovech je hustota osídlení oproti celkovému řeckému průměru osídlení podprůměrné.
Dochází i k vylidnění některých řeckých ostrovů. Řecko má průměrnou hustotu zalidnění 75 obyvatel na 1 km².

Obyvatelstvo Řecka tvoří z velké části Řekové (okolo 98%), dále zde žijí Turci, Bulhaři, Arméni a Valaši (Kucovlaši) a potulní cikáni.

Oficiální řečí Řecka je novořečtina. Vyvinula se přímo ze starořečtiny, je psaná stejným písmem, ale v ostatním se velmi liší. Gramatika je hodně odlišná a výslovnost také. Zajímavé je, že do roku 1975 byly v Řecku dvě oficiální větve novořečtiny. Jedna větev řeckého jazyka se nazývala katharévusa a používala se ve státní správě, vědě, tisku a v justici Řecka. Další lidová větev jazyka Řecka se jmenuje diomitiki a vznikla přirozeným vývojem. Nyní právě od roku 1975 byla diomitiki vyhlášena oficiálním jazykem Řecka. V jednotlivých oblastech Řecka a především na řeckých ostrovech se setkáte s řadou nářečí. Často i sousední ostrovy Řecka se vyvíjely jedinečným způsobem a také jednotlivé ostrovní jazyky mají řadu zvláštností a často se i významně liší od oficiální řeči Řecka. Například na ostrově Kefallonia se setkáte s mnoha zvláštními slovy, které na jiných ostrovech Řecka neuslyšíte. Jedním takovým slovem je slovo VAPORO, které znamená v Řecku a na řeckých ostrovech velmi důležitý dopravní prostředek - trajekt.

Řecká ortodoxní církev: sehrála velmi významnou roli v těžkých dobách útlaku Řecka, kdy sjednocovala obyvatelstvo Řecka a udržovala národní uvědomění Řeků. 95% ostrovního obyvatelstva se hlásí k této církvi. V Řecku dále najdete muslimy, protestanty, katolíky a židy.
Řecká ortodoxní církev je nezávislá pravoslavná církev, která byla uznána jako nezávislá v roce 1850 v Konstantinopoli (dnešní Istanbul) a v roce 1864 pak jako statní církev Řecka. Hlavou řecké ortodoxní církve je metropolita athénský. V Řecku naleznete také malý mnišský stát Athos.
Krajina v Řecku je doslova posetá malými rozkošnými a často velmi rázovitými kostelíky. V Řecku se setkáte i s mnoha velmi pozoruhodnými kláštery, které stále ještě obývají mniši a mnišky a zachovávají zde tradice pravoslavného pojetí víry. Často zde vedou i poustevnický život v odříkání a ve snaze přiblížit se duchovní dokonalosti. Nejznámější kláštery Řecka jsou na svaté hoře Athos, která se nalézá na nejvýchodnějším výběžku na Chalkidiki a kam mají zakázaný vstup ženy. Nyní je zde 20 klášterů a stále zde přebývá asi 2000 mnichů. Dalším velmi pozoruhodným klášterem Řecka je tzv. Klášter v oblacích, kterému se v Řecku říká Meteora. Rozlehlé církevní stavby zde leží na vrcholcích skal, které jsou vysoké přes 400 m.
Velmi pozoruhodné na řeckém ortodoxním náboženství je, jak nenásilnou formou proniká do všech oblastí lidského života. S malými kostelíky, ale i většími kaplemi se setkáte i na velmi odlehlých místech, např. i na neobydlených ostrovech. Bez náboženských obřadů se v Řecku neobejde žádná svatba, žádné narození a po sléze křest novorozence. V Řecku je mnoho církevních svátků, které jsou spojeny s Vánocemi, Velikonocemi, ale i s uctíváním světců a světic. Na každém ostrově a území Řecka se pak ještě slaví místní svatí, kteří se často zasloužili o kulturní rozvoj oblasti.

Obyvatelé Řecka jsou velice přátelští. Neváhejte se s nimi seznámit. Dovolená Řecko je ideální příležitostí, jak zjistit  o domorodcích spoustu zajímavého.

Sledujte nás

Google Plus You Tube

© Copyright Cestovní kancelář VTT, TRAVEL FAMILY s.r.o. Specialista na Řecko od roku 1992. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour