Informace o zpracování osobních údajů klientů včetně potenciálních klientů

Vážení klienti, připravili jsme zde shrnutí způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Cestovní kancelář VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o., se sídlem Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, e-mail: gdpr@tnigroup.cz (dále též "VTT").

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, a dodrželi veškeré naše zákonné povinnosti. Dále také, abychom chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a to: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, datum narození. Informace získáváme jednak přímo od vás při uzavření a v průběhu plnění smlouvy, a také od jiných oprávněných subjektů (například od cestovních agentur – našich autorizovaných prodejců, přes které si zájezd objednáváte).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Bez nutnosti vašeho souhlasu:

A to na základě uzavřené smlouvy:

Osobní údaje zpracováváme pro účely vaší smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Tyto informace předáváme hoteliérům pro zajištění ubytování, případně přepravním společnostem pro zajištění dopravy a pojišťovnám v případě sjednání cestovního pojištění.

Na základě oprávněných zájmů:

Abychom vás mohli informovat o novinkách týkajících se vámi využívaných produktů a nabízet vám naše další služby a produkty.

S vaším souhlasem:

Pro účely některých marketingových aktivit:

Zpracovatel osobních údajů:

Osobní údaje zpracovává přímo VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o. nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů (např. poskytovatelé přepravních služeb, pojišťovna, poskytovatelé ubytovací služeb, delegáti). Před předáním osobních údajů zákazníků třetí osobě je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy a dodržovány ze strany Viamare.

Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

Práva klientů

Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo na informace o zpracování a přístup k vašim osobním údajům

Máte právo na získání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o jejich zpracování. (Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.)

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností Viamare druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo podat podnět nebo stížnost

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost VTT nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail:posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

Kontaktní údaje

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit e-mailem gdpr@tnigroup.cz nebo písemně na korespondenční adrese VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1 nebo do datové schránky ID: 7rq96gs.


Zásady používání souborů COOKIES na webu viamare.cz

Provozovatelem stránky www.vtt.cz je společnost VENUS TRADE AND TOURS, spol. s r.o. se sídlem Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČ: 17049415.

Pro zachování komfortu uživatelů využívají naše internetové stránky soubory cookies.

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé datové soubory ukládané do vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookies pomáhají zapamatovat si navštívené stránky a zvolené preference těchto stránek (např. preferovaný jazyk) tím, že při opakované návštěvě jsou tyto uložené soubory odesílány zpět na internetové stránky.

Účel Cookies

Cookies jsou používány k různým účelům, zejména zajištění funkčnosti stránek, identifikace uživatele internetových stránek a analýzám návštěvnosti.

Dělení Cookies

Podle doby uložení

Podle původu

Podle funkce


Jaké Cookies používáme

Název Poskytovatel Platnost
ASP.NET_SessionId viamare.cz Dočasná
sid imedia.cz 29 dní
_ga vtt.cz 2 roky
_gat vtt.cz dočasná
_gid vtt.cz dočasná
_hjIncludeInSample vtt.cz dočasná
Ads/user-list/# google.com dočasná
collect google-analytics.com dočasná
IDE doubleclick.net 1 rok
retargeting imedia.cz dočasná
test_cookie doubleclick.net dočasná
CartGuid vtt.cz 1 rok

Uživatelská správa cookies

Využívání souborů cookies můžete spravovat a/nebo deaktivovat v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče. Deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost našich internetových stránek.

Na odkazech níže získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení nebo deaktivovat cookies:
nastavení cookies v Google Chrome

nastavení cookies v Mozilla Firefox

nastavení cookies v Microsoft Internet Explorer/Microsoft Edge

nastavení cookies v Safari

Facebook

Sledujte nás

Google Plus You Tube

© Copyright Cestovní kancelář VTT, TRAVEL FAMILY s.r.o. Specialista na Řecko od roku 1992. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour