Fotosoutěž Řecko, Bulharsko, Kypr 2018

Děkujeme všem klientům, kteří zaslali své příspěvky do letošní fotosoutěže. Obdrželi jsme od vás opět hodně, 1400, krásných fotografií z vašich dovolených v Řecku, Bulharsku a na Kypru.

Téma soutěže: Krásy ostrova/letoviska (pláže,přírodní krásy, letovisko apod.)
Uzávěrka soutěže: 31. 10. 2018

Ceny fotosoutěže

1. cena - poukaz v hodnotě 10 000 Kč na zájezd z naší nabídky na rok 2019

2. cena - poukaz v hodnotě 5 000 Kč na zájezd z naší nabídky na rok 2019

3. cena - poukaz v hodnotě 3 000 Kč na zájezd z naší nabídky na rok 2019

4. cena - batoh

5. cena - plážová taška

Pravidla fotosoutěže

Soutěž je určena jen pro účastníky zájezdu do Řecka, Bulharska a na Kypr s cestovní kanceláří Viamare v roce 2018.
Maximálně tři fotografie na osobu v elektronické podobě (formát jpg a max. velikost 2 MB/soubor) pošlete na [email protected]. V emailu je potřeba uvést celé jméno, číslo smlouvy o zájezdu a název místa, kde byla fotka pořízena.
Porota z pracovníků Viamare vyhodnotí fotografie a vybere 5 výherců.
Výhry jsou nepřenosné a není možno čerpat v jiné než uvedené podobě.

Zasláním fotografií soutěžící automatický souhlasí s tím, že jeho fotografie může cestovní kancelář Viamare využít pro reklamní a marketingové účely. Dále také souhlasí se zveřejněním svého jména v katalogu Viamare a na webu.

Soutěžící zasláním fotografií zároveň prohlašuje, že je autorem, a že zasláním fotografií do fotosoutěže nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

Vítězné snímky fotosoutěže 2018:

1. cenu získává Honců Natálie se svojí fotkou z ostrova Karpathos

2. cenu získává Bureš Miroslav s fotkou kostelíku a ostrůvku Agios Stefanos v letovisku Kefalos na Kosu

3. cenu získává Vidomus Eliška s fotkou kreslení zátoky Blo na Skopelosu

4. cenu získává Yanchuk Natalia s fotkou z romantické Pargy

5. cenu získává Čančíková Eva s fotkou pláže na ostrově Samos

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně pěkných zážitků a záběrů.