Akce Až 2 děti výhodně končí už 31. 1. 2019. Dítě s námi letí už od 5 990 Kč/ týden.

Cestovní pojištění klientů

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdů. Doporučujeme Vám si pojištění u CK Viamare a VTT připlatit.

Při zakoupení cestovního pojištění k First Minute zájezdu (objednání nejpozději do 31. 3. 2019) mají děti do 12 let pojištění zdarma. Pojištění zdarma mohou děti využít v případě, když cestují společně s rodinou, tj. nejméně s jednou dospělou osobou v příbuzenském vztahu, která má uzavřené pojištění. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu jako dospělí.

Doporučujeme si cestovní pojištění zajistit. Pokud nebudete mít cestovní pojištění, nesete sami veškerá rizika a náklady související s pobytem v zahraničí.

Cestovní pojištění UNIQA

Bližší informace o cestovním pojištění Uniqa v katalogu na stránce Cestovní pojištění

Podmínky pojištění

Zákazníci, kteří si cestovní pojištění zakoupí, jsou pojištěni u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění jsou uvedeny výše a v katalogu v části "Pojištění".
Případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a Pokyny pro případ pojistné události, které jsou také součástí cestovních dokladů.
Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Pokyny pro případ pojistné události