Řecko od cestovní kanceláře VTT - Řecké a Kyperské tance


ŘECKÉ TANCE

Tanec byl dlouho považován za měřítko mužské zručnosti a ženské grácie. Podle tradičních zvyků tančili muži v tavernách, zatímco ženy na venkovských náměstích. Když uvidíte v taverně Řeka, jak se postaví a začne tančit, je to projev jeho historického dědictví. Často se tak stává z náhlých impulsů pocitu radosti nebo smutku.

Národní písně z ostrovů a regionu Řecka jsou součástí stoleté tradice. Jsou o narození, smrti, svatbě, opěvují hrdinské smrti a tragedie.

Začátkem tohoto století se objevila forma hudby a písní známá jako REBETIKA, její původ je mezi chudými lidmi a zahrnuje téma poezie – verše, lidové zvyky, lásku, smrt. Jsou to těžké písně zpívané s hlubokou hořkostí. Bouzouki, kytara a baglamas jsou hlavními hudebními nástroji, využívané v Rebetice hudbě.


POPIS ŘECKÝCH TANCŮ

Image recke-tance.jpg

Tanec je umění tak staré jako lidstvo samo a tak přibližuje i největší část lidského života. Lidové tance jsou výrazem kontrastů a různých stránek lidského života, vyjádřením pocitů, obrazem životního stylu na pozadí historického vývoje lidské společnosti. Lidové tance jsou plné něhy, hrdinství, čisté lyriky a spontánního humoru. Lidové tance nejsou jen prázdné obrazy, jsou dílem a obrazem lidského ducha. Kdo uvidí tančit mladé Řeky řecké lidové tance, musí být uchvácen poetickým obrazem tance, který neoddělitelně patří ke kouzlu řecké přírody se zelenými horami, malebnými ostrůvky, rovinami jasně modrým nebem. Každá oblast Řecka má své vlastní lidové tance a zvyky. Každý lidový tanec tak v sobě spojuje hudbu a kroje a je vyjádřením věcí, typických pro život. Lidový kroj je zase často výpovědí o charakteru lidí, kteří jej oblékají. Když uvidíte v taverně Řeka, jak se postaví a začne tančit, je to projev jeho historického dědictví. Často se tak stává z náhlých impulsů pocitu radosti nebo smutku.

Taneční představení v tavernách bývá uvedeno rozbitím talíře nebo odhozením gardénií, to závisí na temperamentu tanečníka.

Nejlepší místo pro požitek z tance jsou svatby, festivaly a jiné slavnostní okamžiky v restauracích či tavernách.

 • Tance spojené s řeckou národní muzikou jsou ZEYBEKIKO a HASAPIKO. Zeybekiko je mužský silový tanec vyjadřující melancholickou náladu. Ve srovnání s hasapiko je prováděn 2 a více mužskými tanečníky vedle sebe. ZEYBÉKIKO, původně z Malé Asie, je sebezpytující meditační tanec, při kterém se muž s napolo zavřenýma očima pomalu kolébá ze strany na stranu, má roztažené ruce, příležitostně udělá několik kroků a náhle vysoko vyskočí. Poté se rytmus začne zdát poněkud smysluplnější. Tanec se změní v khassápikos, ve kterém dva nebo tři muži spojí své paže a snaží se najít společného ducha v kolébání, poklesávání v kolenou a pomalé chůzi, což se mění na hlasitý pokyn výkřikem nebo tlesknutím vedoucího tanečníka, který drží v ruce kapesník.
 • Populární zjednodušená verze hasapiko, známá jako SYRTAKI se často tancuje v místnostech – barech a tavernách.
 • TSÁMIKOS – tanec kapesníčků
 • NAFTIKÓS – tanec námořníků
 • MICHÁNIKOS z Kálymnosu, ve kterém se jakoby staří a nemocní lovci hub statečně pokoušejí skákat v kruhu tak, jak to dokázali v mládí.
 • SYRTÁKI – tanec, který se stal známý díky postavě Řeka Zorby v podání Anthonyho Quinna, je vlastně kombinací více tradičních tanců, speciálně vytvořenou pro film.
 • Tsakonikos je tanec pro několik lidí tančících společně na parketě, vířící kolem sebe a stáčení do spirál tak dlouho, dokud se řetězec nerozpadne a tak stále dokola. Původ tohoto tance je prý ze starověkého řeckého mýtu Theseus, který tancem popisuje jak utekl z labyrintu.
 • Kalamatianos kruhové taneční skupiny velmi často můžeme vidět na svatebních a rodinných oslavách.


Břišní tanec je také možné zahlédnout v některých částech Peloponésu. Řecký břišní tanec se mírně liší ve tvaru a stylu, než břišní tance z Turecka a části Středního východu.


Karneval Patras v Peloponnese – se stal největším každoročním karnevalem v Řecku, slavný Patras karneval, s oslavami začínat s týdnem před začátkem Řeka ortodoxní velký půjčoval, který spadá mezi únor k březnu. To je “spettacolo babičky” to trvá tři dny a končí dnem známým jako Clean pondělí.UKÁZKA ŘECKÝCH TANCŮ
VÝUKA ŘECKÝCH TANCŮ

Image marth-a-tena.jpg

Vychutnejte si radost z řeckých tanců! Naučte se těšit z podmanivých melodií a krásných rytmů řecké muziky. Poznejte se s přáteli se stejnými zájmy. To vše můžete zažít při společenských kurzech řeckých tanců, které probíhají po celé České Republice.

Kurzy řeckých tanců, si za dobu svého trvání získaly velkou oblibu. Mnozí absolventi přicházejí do kurzů opakovaně nebo pokračují v kurzu pro pokročilé, protože se nechtějí rozloučit s příjemnou atmosférou, která zde vládne. Tančí se jak na tradiční hudbu i na hudbu moderní, jak se v typicky řeckých rytmech hraje v Řecku dnes. Řecké tance jsou tance kolové, takže se do kurzů mohou hlásit i jednotlivci bez tanečního partnera.

CK VTT doporučuje Kurzy řeckých tanců pod vedením Marthy a Teny Elefteriadou (www.martha-tena.net)

Další informace o řeckých tancích můžete nalézt zde:

KYPERSKÉ TANCE

Obyvatelé Kypru milují hudbu a zpěv. Doprovází a zpestřuje jejich životy. V kyperské hudbě se používá mnoho hudebních nástrojů, které jsou podobné nástrojům používaných v Řecku.

Nejznámější a nejpoužívanější je hudební nástroj Bouzouki, který vypadá jako mandolína a je podobný tureckému hudebnímu nástroji „saz“ a „bahlama“. Bouzoki se používá jako hlavní nástroj v tradičním hudebním stylu „rembetika“. Rembetika je styl podobný americkému bluesu. Název „rembetika“ pochází z tureckého slova „rembet“, což znamená něco jako vyhnanec, psanec.

Současný lidový kyperský tanec má své hluboké kořeny až někde u starodávného šamanského tance. Rozdílnosti v tanci mohou být vysledováno v souvislosti s lokalitou, ve které se nacházíte. Některé prvky v kyperském tanci pochází z Řecka. Jeden z dodnes známých lidových tanců, který se tančí v kruhu – „syrtos“ má znázorňovat starověkou řeckou vázu. Mnoho druhů řeckých tanců, mezi nimi i syrtos, se tančí v kruhu. Legenda říká, že tanečníci vytvářející kruh se tak ubrání před zlými mocnostmi.

Na Kypru existuje velké množství lidových tanců, ale většinu z nich můžete vidět už jen na festivalech lidových tanců nebo na speciálních představeních. Kyperské tance dávají přednost tanci v páru nebo mužskému sólu s nožem nebo nějakým předmětem, zatímco ho obklopují ostatní tanečníci.

V restauracích je oblíbeným předmětem show tanec „datsia“, kdy tanečník balancuje s tácem plnými sklenicemi s vínem. Tancem se nazývá i snažení hostů zapálit předmět, který drží vybraný tanečník Předmětem zájmu jsou většinou obyčejné srolované noviny. Vybraný tanečník se pohupuje a uskakuje, aby ostatním zabránil dosažení cíle snažení.

KYPERSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR

Správný (oficiální) název je: FOLKLORNÍ SOUBOR PAPHOS, řecky: Laografikos omilos Pafu.

Zahájil svou činnost v roce 1970 ve městě Paphos. Cílem bylo, aby se zachovaly tradiční ostrovní zvyklosti – folklorní hudba a folklorní tanec. Dnes patří tento soubor k nejstarším souborům na ostrově Kypr, současně též jeden z nejlepších, nejkvalitnějších a nejúspěšnějších.

Tancují tance, které byly na ostrově před několika sty lety. A snaží se o dodržování tanečních zvyklostí tak, jak byly dříve, tedy netancují dohromady muži a ženy, ale vždy tancují muži a ženy zvlášť.

Jejich učitel tanců byl vícekrát oceněn jako nejlepší tanečník na ostrově, během mnoha tanečních soutěží, festivalů a přehlídek. Soubor se zúčastňuje soutěží a festivalů nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Navštívil mnohokrát Řecko, Anglii, Francii, Rusko, Indii, atd.

Tance, které se tančí, představují život Kypřanů, tedy práci na poli, na vesnici, domácí práce, hrdinství a sílu. Mnohokrát se objevují v tanci scény ze života Kypřanů – tedy např. svatba, holení a oblékání ženicha, příprava postele na svatební noc, strojení nevěsty, atd.

Tance, které tančí jen muži:

 • Karcilamades  – odvozeno od slova KARCI – KARCI, tedy naproti sobě. Tanečníci stojí naproti sobě a jeden druhého chce jakoby vytlačit silou tance do rohu. Aby silnější ukázal děvčatům na vesnici, že on je ten hrdina a obdivovaný.
 • Drepani – tanec se srpem
 • Tacia – tanec se sítem na mouku
 • Macheriou – tanec nože
 • Syrto  – tanec, při kterém se drží tanečníci za šátek
 • Zeibeki – tanec, který tančí výhradně silní muži
 • Vraka – tanec na památku mužských kalhot, které se jmenují vraka
 • Asizies – tanec, který se dnes nazývá Tsifteteli
 • Mandra – tento tanec vždy uzavírá taneční představení

Nazvy tanců, které tančí jen ženy:

 • Karcilamades  – odvozeno od slova KARCI – KARCI, tedy naproti sobě.
 • Stamna – tanec s hliněnou vázou na vodu
 • Susta  – velmi rychlý, rytmický tanec
 • Syrtos – tanec, při kterém se tanečnice drží za šátek

Tento rok oslavuje FOLKLORNÍ SOUBOR PAPHOS 40 let své existence. Zajímavostí je, že většina tanečníků pochází z vesnice Letymbou. A to historicky, tedy od doby svého vzniku až do dnešních dnů. Učitel je pořád ten samý, pochází pochopitelně též z Letymbu. Dnes mu je již 67 let, doprovází soubor i na housle a jmenuje se Neofytos Konstantinou. Předseda souboru je též tanečník a jmenuje se Andreas Christodoulou.

 • Dnešní soubor představuje více jak 50 osob. Od věku 5 let až do věku 57 let.
 • Symbolem tohoto souboru, který je zobrazen i na vlajce, je hudební nástroj LAOUTO.
 • Sidlo je v Paphosu, zde jsou kanceláře, taneční hala, kavárna.

Panpafia byl folklorní festival, který trval 4 dny, konal se v Paphosu a organizací tohoto festivalu se FOLKLORNÍ SOUBOR PAPHOS proslavil. V současných plánech souboru je, aby se tato velkolepá akce opět oživila a všechny tradice se opět dostaly do širšího povědomí nejen Kypřanů.


Festival PANPAFIA v roce 1985


   
UKÁZKA KYPERSKÝCH TANCŮ


Sdílejte své zážitky

Informace > Řecké a Kyperské tance

Dovolená s CK VTT CK VTT Další informace
logo vtt  
Zavřít oknoDOPRODEJ ZÁJEZDŮ SEZÓNY 2017

Přehled LAST MINUTE naleznete zde http://www.vtt.cz/…-stazeni.pdf

DOPORUČUJEME

RHODOS – 30.09. – 11.10. – 12 denní zájezd s 1 celodenním výletem v ceně

KYPR – 26.10. – 02.11.2017 – 8 denní zájezd s 1 celodenním výletem v ceně


TOPlist