Řecko od cestovní kanceláře VTT - Řecká a kyperská literatura

HISTORIE ŘECKÉ LITERATURY

Řecká literatura patří pod literaturu Antickou. Dělí se na období archaické, obd. attické, obd. helénistické.

 • ARCHAICKÉ období (od nejstarších dob – do 6. století př. Kr.)
 • ATTICKÉ období (5. – 4. století př. Kr.)
 • HELENISTICKÉ období (4. – 1. století př. Kr.)

1.)ARCHAICKÉ OBDOBÍ:

 • významné osobnosti:
  • HOMÉR, díla: ÍLIAS A ODYSSEA
  • EZOP- moudrý otrok, autor bajek (založené na utajeném smyslu)
  • ANAKREÓN- poezie na téma ženy, víno a zpěv
  • SAPFÓ– verše o kráse a lásce k ženě (Sapfo se narodila na ostrově Lesbos v Eressos. Vdala se, se svým mužem odešla do vyhnanství, po ovdovění se vrátila na ostrov Lesbos do hlavního města Mytiliny, kde zřídila dívčí školu, jednu z prvních, takže děvčata, která se chtěla vzdělávat a měla k tomu požehnání rodčů, se vydavala studovat do Mytilin. Jejich cesta však trvala několik dní, někdy i týdnů (v té době nebyly žádné rychlé dopravni prostředky, snad nejrychlejší byl osel). Tyto dívky žily v blízkosti Sapfo několik let a když svou školu zdárně ukončily, vracely se zpět do svých domovů. Sapfo tyto dívky vnímala jako své děti a smutek po nich a melancholie, která zůstávala (neboť dívky nemohly přijet na víkend na návštěvu) ji doháněly k textům básní, které psala…
 • lyrická poezie– MONODICKÁ – jednohlasný zpěv, přednášená nebo zpívaná

2.)ATTICKÉ OBDOBÍ:

 • vznikají DRAMATA, na počest DIONÝSA (bůh úrody), TRAGÉDIE i VESELOHRY
 • Tragédie:
  • AISCHYLOS – dílo: Oresteia, (Orestes zabil svoji matku a jejího milence, nebyl potrestán bohy → přesto sám odchází z výčitek svědomí
  • SOFOKLÉS – díla: Král Oidipus, Antigona
  • EURIPIDÉS – dílo: Médea – (pomohla Jásonovi získat zlaté rouno, Jáson se stejně zamiloval do dcery krále Kreónta, chtěl si ji vzít. Médea zabila nevěstu a později i obě svoje děti, které měla s Jásonem. Objevuje se zde žena, již ne jako pasivní bytost, ale jako někdo, kdo bere osudu do svých rukou a jedná podle svého přesvědčení)
 • Veselohry (mají často satirický ráz:
  • ARISTOFÁNES – díla: Jezdci, Mír, Žáby, Ptáci (o Athéňanech, uskutečňujících vidinu lepšího života v ptačí říši)

3.)HELENISTICKÉ OBDOBÍ:

 • vznikají KOMEDIE (nový typ) – obsahem jsou spíše soukromé, rodinné problémy, psáno z hlediska otrokářské společnosti
 • významné osobnosti:
  • MENANDROS


ŘEČTÍ AUTOŘI

Nikos Kazanzakis

(* 18. února 1883, Heraklion, † 26. října 1957, Freiburg im Breisgau)

Byl řecký spisovatel, básník, dramatik, filosof a překladatel. Narodil se v Heraklionu na Krétě, která tehdy patřila Turecku. Jeho tvorba byla ovlivněna myšlenkami Bergsona, Nietzscheho nebo buddhismem.

Nejznámější díla:

 • Řek Zorbas – tento autobiografický román patří k nejvýznamnějším. Hlavními postavami jsou autor a prostý venkovan Alexis Zorbas, člověk s životní zralostí a lidovou moudrostí. Jeho předobrazem byl autorův přítel Georgios Zorbas, s nímž v roce 1916 pracoval na těžbě lignitu. Román byl přeložen do třiceti jazyků, několikrát byl zdramatizován a zfilmován. Mimořádně úspěšně byl zfilmován v řecko-americké koprodukci s Anthony Quinnem v titulní roli.
 • Kristus znovu ukřižovaný – V románu hledá a nachází pastýř Manolios uprostřed lásky i nenávisti svou křížovou cestu. Román se stal předlohou opery Řecké pašije pro Bohuslava Martinů.
 • Kapitán Michalis
 • Hlášení El Grecovi – v této knize vzpomíná autor na své toulky Atikou. „Půvab atické krajiny neupadá do romantismu, ale ani její síla se nevybíjí hrubostí. Všechno má rovnováhu a míru. Dokonce ani její ctnosti nedosahují dokonalosti, nepřesahují lidské měřítko. Zastavují se přesně na bodu, za kterým by se zdály nelidské nebo božské.“

Odysseas Elytis

(* 2. listopadu 1911 – 18. března 1996)

Řecký básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1979. Narodil se na Krétě, avšak jeho rodina se roku 1914 odstěhovala do Athén. Studoval práva, která však nedokončil a začal se tedy plně věnovat svým literárním a uměleckým zájmům. V průběhu občanské války se spřátelil s básníky a umělci jako například s Picassem. Po návratu do Řecka vydal řadu básnických sbírek a pracoval v kulturních institucích. Roku 1979 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.ČASOPISY S TÉMATIKOU ŘECKA A KYPRU


Image recko02.jpg Země světa je moderní zeměpisný a cestopisný měsíčník určený širokému okruhu čtenářů, kteří touží poznat přírodu, historické a umělecké památky, kulturní dědictví, tradice a zvyky různých zemí, národů a kultur světa. Nechybí však ani materiály z českých regionů.

Země Světa – to jsou především časopisy věnované jedné zemi či její části, městu, turisticky atraktivní oblasti, ale třeba i určitému přírodnímu nebo kulturnímu tématu. Země Světa vás zavedou i do zapomenutých krajů doma a ve světě, které stojí za návštěvu, přestože se jim turistické trasy vyhýbají.

Image kypr02.jpg CK VTT doporučuje předplatné tohoto zajímavého, poučného a velmi žádaného časopisu. Celoroční předplatné činí 520 Kč, půlroční 270 Kč, čtvrtletní 140 Kč…

Více informací naleznete na webových stránkách www.zemesveta.cz

Ostrov Kypr = Ostrov slunce, moře a pláží, kde se z mořské pěny zrodila Afrodíté, ostrov deset tisíc let dlouhé historie připomínané antickými sloupy, středověkými kostelíky i křižáckými hrady, ostrov hor a údolí s nedotčenou přírodou, ostrov zapadlých vesniček i luxusních letovisek s mezinárodní klientelou…ŘECKÉ CESTOPISY, PUBLIKACE O ŘECKU…

Image national-geographic.jpgŘecko  – Velký průvodce National Geographic

autor: Andrew Humphreys

doplňující informace: nakladatel Computer Press, 400 stran s barevnými obrázky
Image klasicke-recko.jpg Klasické Řecko

autor: Michael Grant

doplňující informace: V této knize se Michael Grant soustřeďuje na osobnosti kulturního, společenského, uměleckého a politického světa klasického Řecka, jež formovali svou i následné civilizace. Dílo Sofoklovo, Aristofanovo, Herodotovo, Aristotelovo, tvorbu architekta i sochařů Parthenonu, Filipa II. Makedonského i mnoha jiných zasazuje do historického kontextu, a zároveň si klade otázku, co podnítilo tak obrovské vzepětí ve vědecké i literární sféře.
Image klasicke-recko2.jpg Zrození Řecka

autor: Michael Grant

doplňující informace: Michael Grant zkoumá pozoruhodnou epochu mezi rokem 1000 a 495 před Kristem, kterou nám ukazuje jako dobu největšího tvůrčího vzepětí celých lidských dějin. Za těchto pět set let dosáhly řecké městské státy civilizační úrovně, jež je pro nás dodnes inspirujícím ideálem. Michael Grant rozebírá politiku i vládní systém stovek nezávislých městských států i každodenní život jejich obyvatel. Ve své knize čtivě a vědecky fundovaně dokládá, že civilizační výdobytky starověkých Řeků se rozhodně neomezovaly jenom na takzvaný „zlatý věk“ klasického pátého století, ale že i předchozí epocha byla neméně významná.
Image lieto-v-recke-taverne2.jpg Léto v řecké taverně

autor: Tom Stone

doplňující informace: Léto v řecké taverně je příběh o lásce, ale i skvělý, humorný a občas hořkosladký popis dobrodružství Američana, který si chtěl naivně splnit svůj sen v cizině.
Řecký poklad

Image recky-poklad.jpg autor: Irving Stone

doplňující informace: nakladatelství Fuego, Heinrich Schliemann jako mladý hoch podlehl kouzlu Illiady a Odyssey, věřil v Homérovo dílo jako jiní v Písmo svaté a z chudého syna meklenburského pastora se vypracuje až na bohatého sanfranciského makléře, a to jen proto, aby mu nashromážděné jmění umožnilo na vlastní pěst vykopat Tróju. Vysmívaný a opovrhovaný, amatér a směšný diletant, tak byl všemi souzen. To, jak svou Tróju přece jen našel, vypráví Irving Stone z pohledu jeho řecké, mnohem mladší manželky…
Image olivovy-zazrak.jpg Příběhy z olivového ostrova, aneb když na Korfu kvetou mandloně

autor: Pavla Smetanová

doplňující informace: Autorka žije na Korfu přes deset let se svým řeckým manželem a dvěma dětmi. Její postřehy jsou prodchnuty láskou a obdivem k novému domovu, což jí umožňuje vnímat jak krásu a poezii celého ostrova či vlídnost a pohostinnost…
Image rozvod.jpg Můj řecký rozvod

autor: Jiřina Tejkalová

doplňující informace: Mnoho žen středního věku je nspokojeno se svou prací, bytem, manželem a životem vůbec, ale jen málo z nich se rozhodne řešit svou situaci tak rázně, jako hrdinka této knihy Mirka, na první pohled nenápadná knihovnice, která víc rozumí slovům než lidem. Do zapadlé řecké vesnice přijíždí jako zoufalá žena, ale během několika horkých dnů si uvědomí, že její život by mohl vypadat úplně jinak. Můj řecký rozvod je čtivá próza pro ženy, které chtějí rozumět samy sobě, a pro muže, kteří chtějí rozumět svým ženám.
Image recke-nebe.jpg Řecké nebe nad námi

autor: Martin C. Putna

doplňující informace: Jednotlivé kapitoly jsou věnovány ohlasům antické kultury v literatuře, způsobu, jakým antika byla a je přijímána a prožívána, a proměnám, jimiž vnímání antiky prochází. Autor se soustřeďuje na období od 18. století do současnosti a zaměřuje se mimo jiné na J. J. Winckelmanna, J. W. Goetha, Hölderlina, ze současných autorů např. na Dominiqua Fernandeze, z českých spisovatelů např. na Milotu Zdirada Poláka, Jiřího Kuběnu nebo Václava Kršku. Martin C. Putna, docent Fakulty humanitních studií UK v Praze, vydal několik knih (především na témata z oblasti pozdně antické kultury, katolické literatury, křesťanství v evropské kultuře), které ve všech případech měly značný ohlas u odborné i laické veřejnosti.
Image recky-roman2.jpg Dobrodružství lásky: Řecký román

autor: kolektiv autorů

doplňující informace: nejznámější a nejpozoruhodnější román, který poskytne výstižný přehled starověké řecké románové tvorby a rozvoje žánru od jeho počátků až do zlomu antiky. Těžištěm je v souladu s jeho názvem román milostný a dobrodružný, reprezentovaný nejstarším úplně zachovaným románem Charitónovým Příběhy Chairea a Kallirhoy, proslulými Efeskými příběhy čili Vyprávěním o Anthei a Habrokomovi od Xenofonta Efeského a dále řadou ukázek z románů dochovaných neúplně či v převyprávěních čili digestech.


Sdílejte své zážitky

Informace > Řecká a kyperská literatura

Dovolená s CK VTT CK VTT Další informace
logo vtt  
Zavřít oknoDOPRODEJ ZÁJEZDŮ SEZÓNY 2017

Přehled LAST MINUTE naleznete zde http://www.vtt.cz/…-stazeni.pdf

DOPORUČUJEME

RHODOS – 30.09. – 11.10. – 12 denní zájezd s 1 celodenním výletem v ceně

KYPR – 26.10. – 02.11.2017 – 8 denní zájezd s 1 celodenním výletem v ceně


TOPlist